Woh Dil Kash Nazare Woh Mahki Bahare

Advertisement Links
Woh Dil Kash Nazare Woh Mahki Bahare
A Khuda Bacha Layie Mujh  Hum
Tu Phelay Hi Haie Hare