Sardar: yar me mushkil

Advertisement Links
Sardar: yar me mushkil wich phass gya aa.

Dost : o ki,

Sardar: yar biwi make up krdi ty kharcha brdaht ni hunda,

Dost: ty make up na krn de,

Sardar: yaar pr o make up na kry ty ohi brdasht ni hundi.