Amal se zindagi banti hai jannat bhi jahanum bhi..

Advertisement Links
Amal se zindagi banti hai jannat bhi jahanum bhi,
Yeh khaaki apni fitrat main na nuri hai na nari hai..