Kahni Thi Kuch Baat

Advertisement Links
Kehni Thi Kuch Baat,
Darta Tha Har Din Har Raat,
Keh Kar Kahi Woh Baat,
Kho Na Du Tera Saath.