Nasha pilaa ke girana to sab ko ata hai..

Advertisement Links
Nasha pilaa ke girana to sab ko ata hai,
Maza to tab hai ke girton ko thaam le saaqi..