Acha hai dil ke sath rahe pasbaan-e-aqal..

Advertisement Links
Acha hai dil ke sath rahe pasbaan-e-aqal,
Lekin kabhi kabhi isay tanha bhi chorr de..