Badan Thakan se Choor hai

Advertisement Links
Badan Thakan se Choor
hai,
Par Neend Hum se Door
hai,
Unka Khayal sath hai,
Bari Udaas Raat hai,
Hawa-e-Gham ka zor hai,
Samandro ka Shor hai,
Judaiyo ki baat hai,
Barri Udas Raat hai.