Nathi Ewo Koi Diwas

Advertisement Links
Nathi Ewo Koi Diwas
Ke Me Tamne Yaad Na Kariya

Har Ek Ghadi Ne Pal
Tamara Naam Che Ratiya

Nathi Ewo Koi Diwas Ke
Saware Uuthta Vet Chahero Tamaro Jovu Chu

Yaad Kari Tamne Pal Pal Hoon Kahu Chu
Tame Cho Mara Hoon Tamaro Dev No Didhel

Tamara Naam Na To Bas Me Jaap Che Kariya
Nathi Ewo Koi Diwas Ke

Samaj Aane Sanskar Thi Mujne Ghadiyo
Aadar Ane Maan Na Path Che Shikhavya

Shu Saru Ne Shu Kharab Teni Gatagam Aapi
Adhadak Eewa Prem Thi Mota Che Kariya

Nathi Ewo Koi Diwas Ke
Dooor Chu Tamara Thi To Shu Thayu

Hirday Tamari Pasej Che ****Iyu
Muj Saga To Tamej Cho Prabhuji Sama

Hissa Ma To Mara Fact Dhadkan J Che Rahiya
Nathi Ewo Koi Diwas Ke

Nathi Ewo Koi Diwas
Ke Me Tamne Yaad Na Kariya

Har Ek Ghadi Ne Pal
Tamara Naam Che Ratiya