Badh Se Battarr Hota Raha

Advertisement Links
Badh Se Battarr Hota Raha
Koyii Kahen Kyon Main Aisa Hota Raha

Mere Karrmon Ka Sa Main Kyon Hota Raha
Naseeb Ka Gila Karr Kyon Main Daman Bachata Raha

Haan Dard Payen Hain Mene Bhii Ajeeb Se
Parr Main Unnkon Daman De Kesen Aasaan Hota Raha

Kitana Anjaan Sa Iis Duniyan Main Hota Raha
Chaar Kandho Parr Chadh Karr Sanju Yon Bhii Duniya Se Jata Raha