KSI KE AANKH TUMARI

Advertisement Links
KSI KI AANKH TUMHARI WAJAH SAY NUM NA HO KAL KO HR
AANSO KA HISAAB TUM KO CHUKANA HO GAA
(HAZRAT USMAN R..)